Festiwal

Festiwal Dni Kultury Japońskiej
w Toruniu

The Japanese Culture Days Festival

1994-2012

Bardzo serdecznie dziękuje za okazane wsparcie oraz wszelką pomoc urzędom, instytucjom, firmom i osobom prywatnym, dzięki którym mógł odbywać się festiwal Dni Kultury Japońskiej.

Szczególne podziękowanie składam Ambasadzie Japonii w Polsce za objęcie honorowym patronatem wszystkich szesnastu edycji Dni Kultury Japońskiej.

Osobne podziękowania składam również Mediom za popularyzację Dni Kultury Japońskiej.

Bardzo serdecznie dziękuje trenerom i zawodnikom wszystkich klubów sztuk walki, które brały udział w DKJ.

Specjalne podziękowania dla p. Łukasza Pniewskiego za pomoc w tworzeniu i redagowaniu strony DKJ.

Organizator Dni Kultury Japońskiej